Flyselskabers skadeserstatningsansvar for passagerer og deres bagage
I denne information sammenfattes de regler for skadeserstatningsansvar, som anvendes af EF-flyselskaber ifølge fællesskabslovgivningen og Montrealkonventionen.

Erstatning ved dødsfald eller legemsbeskadigelse

Der er ingen økonomiske grænser for skadeserstatningsansvaret ved passagerers legemsbeskadigelse eller dødsfald. For skader op til 113 .00 SDR kan flyselskabet ikke bestride erstatningskrav. Hvis beløbet er højere, kan flyselskabet modsætte sig krav, hvis det kan bevise, at det ikke har forvoldt skaden.

Forskudsbetalinger
Hvis en passager omkommer eller lider skade, skal flyselskabet betale det forskud, som er nødvendigt for at tilgodese umiddelbare økonomiske behov, inden for 15 dage fra, at den person, som har ret til erstatning, er identificeret. En sådan forskudsudbetaling skal ved dødsfald være mindst 16.000 SDR.

Forsinkelse af passagerer
Ved forsinkelser af passagerer er flyselskabet skadeserstatningsansvarligt, hvis det ikke har foretaget alle rimelige foranstaltninger for at undgå skaden, eller hvis det var umuligt at foretage sådanne foranstaltninger. Skadeserstatningsansvaret ved forsinkelser af passagerer er begrænset til 4.694 SDR

Forsinkelser af bagage
Ved forsinkelser af bagage er flyselskabet skadeserstatningsansvarligt, hvis det ikke har foretaget alle rimelige foranstaltninger for at undgå skaden, eller hvis det var umuligt at foretage sådanne foranstaltninger. Skadeserstatningsansvaret ved forsinkelser af bagage er begrænset til 1.131 SDR

Ødelæggelse, tab af eller skader på bagage
Flyselskabet er ansvarligt for ødelæggelse, tab af eller skade på bagage op til 1.131 SDR. Når det gælder indchecket bagage, er flyselskabet skadeserstatningsansvarligt, selv om det ikke har forvoldt skaden, bortset fra når bagagen var defekt. Når det gælder håndbagage, er flyselskabet kun skadeserstatningsansvarligt, hvis det har forvoldt skaden.

Højere grænser for bagage
En passager kan få ret til en højere økonomisk ansvarsgrænse for skadeserstatningsansvar ved at udfærdige en separat erklæring senest ved check-in og ved at betale et tillægsgebyr.

Klager vedrørende bagage
Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, gået tab eller er ødelagt, skal passageren snarest muligt skriftligt klage til flyselskabet. Ved skade på indchecket bagage skal passageren skriftligt klage inden 7 dage og inden 21 dage, når det gælder forsinkelser, i begge tilfælde fra den dag, da bagagen blev stillet til passagerens rådighed.

Udførelse og udførende flyselskabs skadeserstatningsansvar
Hvis det flyselskab, som faktisk udfører flyvningen, ikke er det samme som det udførende flyselskab, har passageren ret til at rette en klage eller et erstatningskrav mod det ene flyselskab. Hvis navnet eller koden på et flyselskab er angivet på billetten, er dette flyselskab det udførende flyselskab.

Tidsfrist for at rejse krav
Krav ved domstol om erstatning skal rejses indenfor to år fra dagen for flyets ankomst, eller fra den dag, da flyet skulle være ankommet.

Informationsgrundlag
Grundlaget for de ovenfor beskrevne regler er Montrealkonventionen af den 28. maj 1999, som er implementeret i fællesskabet gennem forordning (EU) nr 2027/97 (ændret gennem forordning (EU) nr 889/2002) og den nationale lovgivning i medlemsstaten.